fbpx
หน้าหลัก » Slot PG ganesha-fortune ufa055
Slot-PG-ganesha-fortune-ufa055

กติกาของเกม ganesha-fortune

ขนาดเดิมพันจะถูกตั้งค่าโดยใช้ตัวเลือก “ขนาดเดิมพัน”ระดับเดิมพันจะถูกตั้งค่าโดยใช้ตัวเลือก “ระดับเดิมพัน”

จำนวนเดิมพันจะถูกตั้งค่าโดยใช้ตัวเลือก “จำนวนเดิมพัน” “กระเป๋าเงินสด” จะแสดงยอดเงินสดที่มีให้ใช้สำหรับ UFA055 การลงเดิมพัน”หมุนอัตโนมัติ” จะทำการหมุนเล่นเกมโดยอัตโนมัติตาม

จำนวนรอบเกมที่เลือกชุดสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลและการจ่ายเงินรางวัลจะเป็นไปตาม”ตารางการจ่ายเงินรางวัล”รางวัลจากทางเดิมพันจะเท่ากับจำนวนที่แสดงใน”ตารางการจ่ายเงินรางวัล” คูณด้วยขนาดเดิมพันและระดับเดิมพันจะชนะรางวัลวิธีเดิมพันหากสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลอยู่ติดต่อกันจากเพลาซ้ายไปขวา

จำนวนรวมวิธีเดิมพันที่ชนะรางวัลของสัญลักษณ์แต่ละตัวนั้นคำนวณตามจำนวนทวีคูณของสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลที่ติดกัน กับสัญลักษณ์แต่ละตัวจากเพลาซ้ายสุดไปทางขวาการจ่ายรางวัลให้กับสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลนั้นทวีคูณตามจำนวนวิธีเดิมพันที่ได้รางวัลการชนะรางวัลพร้อมๆ กันบนวิธีเดิมพันที่แตกต่างกันจะถูกรวมเข้าด้วยกัน หลังจากการจ่ายรางวัลในแต่ละรอบ สัญลักษณ์ที่ชนะรางวัล ทั้งหมดจะระเบิด แล้วทำให้สัญลักษณ์ด้านบนตกลงมาเป็นชั้นๆ สำหรับรอบใหม่ ชุดสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลเพิ่มเติมจะถูกรวมเข้าด้วยกันในทุกรอบจนกว่าจะไม่มีชุดสัญลักษณ์ชนะรางวัลให้คำนวณแต้มอีก

จะแสดงเงินรางวัลแบบเงินสด สัญลักษณ์บางตัว ในเพลา 2, 3, 4 และ/หรือ 5 มีโอกาสกิน พื้นที่ 2 ถึง 4 ช่องสัญลักษณ์ และสัญลักษณ์แต่ละตัวเหล่านี้จะ คิดเป็นสัญลักษณ์เดียวในระหว่างการคำนวณรางวัลสัญลักษณ์ Wild แทนที่สัญลักษณ์ทั้งหมด ยกเว้นสัญลักษณ์

Scatter สัญลักษณ์ Wild จะปรากฏบนเพลา 2, 3, 4 และ 5 เท่านั้น จะเล่นฟี่เจอร์การหมุนฟรีด้วยขนาดและระดับเดิมพันเดียวกันกับ การหมุนที่เริ่มฟืเจอร์การหมุนฟรีนั้น

สัญลักษณ์-Wild-ในเกม-ganesha-fortune

ในระหว่างการหมุนใดๆ ก็ตาม สัญลักษณ์บางตัว ( ยกเว้นสัญลักษณ์ Wild และสัญลักษณ์ Scatter ) ในเพลา 2, 3, 4และ/หรือ 5 ที่กินพื้นที่ 2 ถึง 4 ช่องสัญลักษณ์อาจมีกรอบสีเงินล้อมรอบ ในทุกรอบเกมใหม่หลังจากสัญลักษณ์ใหม่ได้ตกลงมา สัญลักษณ์ใดๆ ก็ตามที่มีกรอบสีเงินที่มีส่วนร่วมในการชนะรางวัลในรอบก่อนหน้าจะถูกแปลงเป็นสัญลักษณ์ที่เลือกไว้แบบสุ่ม  

( นอกเหนือจากสัญลักษณ์ Wild และสัญลักษณ์ Scatter ) ที่มีกรอบสีทองในทุกรอบเกมใหม่หลังจากสัญลักษณ์ใหม่ได้ตกลงมาสัญลักษณ์ใดๆ ก็ตามที่มีกรอบสีทองที่มีส่วนในการชนะเงิน

รางวัลในรอบก่อนหน้าจะถูกแปลงเป็นสัญลักษณ์ Wild

ฟีเจอร์การหมุนฟรี ในเกม ganesha-fortune

สัญลักษณ์ Scatter 4 ตัวที่อยู่ในตำแหน่งใดๆ ก็ตามจะเริ่มฟีเจอร์การหมุนฟรี 8 รอบ สัญลักษณ์ Scatter เพิ่มเติมแต่ละตัว นั้นจะเริ่มการหมุนฟรีเพิ่มอีก 2 รอบ ในระหว่างการหมุนฟรี เงินรางวัลทั้งหมดจะคูณเพิ่ม X3 สัญลักษณ์กรอบทองใดๆ ที่แปลงเป็นสัญลักษณ์ Wild จะเผย 

ค่าตัวคูณออกมาเป็น x2, x3 หรือ x4 ขึ้นอยู่กับว่ามันครอบคลุมกี่ ตำแหน่งสัญลักษณ์ สัญลักษณ์ Wild ที่ครอบคลุม 2, 3 หรือ 4 ตำแหน่งสัญลักษณ์ จะเผยค่าตัวคูณออกมาเป็น x2, x3 หรือ x4 ตามลำดับ เมื่อสัญลักษณ์ Wild 1 อันหรือมากกว่านั้นที่มีตัวคูณรวมอยู่ใน การชนะเงินรางวัล 

เงินรางวัลสำหรับรอบนั้นก็จะถูกคูณเพิ่มด้วย ค่าตัวคูณขอสัญลักษณ์ Wild 

( เพิ่มเติมจากตัวคูณ X3 สำหรับรางวัลทั้งหมด ) สัญลักษณ์ Scatter 4 ตัวที่อยู่ในตำแหน่งใด ๆ ระหว่างฟีเจอร์การหมุนฟรีจะมอบรางวัลการหมุนฟรีเพิ่มอีก 8 รอบ สัญลักษณ์ Scatter 

จะปรากฎเฉพาะบนเพลาเพิ่มเติมเท่านั้น

การซื้อฟีเจอร์ในเกม ganesha-fortune

แตะที่ปุ่มซื้อฟืเจอร์เพื่อเปิดเมนูซื้อฟีเจอร์แตะที่ปุ่มเริ่มเพื่อชื้อฟืเจอร์การหมุนฟรีตามราคาที่แสดงในเมนู ซื้อฟีเจอร์สัญลักษณ์ Scatter 4 ตัวที่อยู่ในตำแหน่งใดๆ ก็ตามจะเริ่มฟีเจอร์การหมุนฟรี 8 รอบ สัญลักษณ์ Scatter เพิ่มเติมแต่ละตัว นั้นจะเริ่มการหมุนฟรีเพิ่มอีก 2 รอบ สมัครสมาชิก

สัญลักษณ์บางตัว ในเพลา 2, 3, 4 และ/หรือ 5 มีโอกาสกินพื้นที่2 ถึง 4 ช่องสัญลักษณ์ และสัญลักษณ์แต่ละตัวเหล่านี้จะคิดเป็น สัญลักษณ์เดียวในระหว่างการคำนวณรางวัลสัญลักษณ์ Wild แทนที่สัญลักษณ์ทั้งหมด ยกเว้นสัญลักษณ์ Scatter สัญลักษณ์ Wild จะปรากฏบนเพลา 2, 3, 4 และ 5 เท่านั้น  Wild กำลังมา

ในระหว่างการหมุนใดๆ ก็ตาม สัญลักษณ์บางตัว ( ยกเว้นสัญลักษณ์ Wild และสัญลักษณ์ Scatter ) ในเพลา 2, 3, 4และ/หรือ 5 ที่กินพื้นที่ 2 ถึง 4 ช่องสัญลักษณ์อาจมีกรอบสีเงิน UFA055

ล้อมรอบ สัญลักษณ์กรอบทองใดๆ ที่แปลงเป็นสัญลักษณ์ Wild จะเผยค่าตัวคูณออกมาเป็น x2, x3 หรือ x4 ขึ้อยู่กับว่ามันครอบคลุมกี่ ตำแหน่งสัญลักษณ์ เมื่อสัญลักษณ์ Wild 1อันหรือมากกว่านั้นที่มีตัวคูณรวมอยู่ใน การชนะเงินรางวัล เงินรางวัลสำหรับรอบนั้นก็จะถูกคูณเพิ่มด้วย ค่าตัวคูณของสัญลักษณ์ Wild 

( เพิ่มเดิมจากตัวคูณ X3 สำหรับ รางวัลทั้งหมด ) สัญลักษณ์ Scatter 4 ตัวที่อยู่ในตำแหน่งใด ๆ ระหว่างฟีเจอร์ การหมุนฟรีจะมอบรางวัลการหมุนฟรีเพิ่มอีก 8 รอบ การซื้อฟีเจอร์แตะที่ปุ่มซื้อฟิเจอร์เพื่อเปิดเมนูซื้อฟืเจอร์ แตะที่ปุ่มเริ่มเพื่อซื้อฟีเจอร์การหมุนฟรีตามราคาที่แสดงในเมนูซื้อ ฟีเจอร์

วิธีชนะรางวัลในเกม ganesha-fortune

2,025 – 32,400 วิธี จะชนะรางวัลวิธีเดิมพันหากสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลอยู่ติดต่อกัน จากเพลาซ้ายไปขวา จำนวนรวมวิธีเดิมพันที่ชนะรางวัลของสัญลักษณ์แต่ละตัวนั้น คำนวณตามจำนวนทวีคูณของสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลที่ติดกันกับ สัญลักษณ์แต่ละตัวจากเพลาซ้ายสุดไปทางขวา จากตัวอย่างด้านบน:1x2x3x1=6

การจ่ายรางวัลให้กับสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลนั้นทวีคูณตามจำนวน 

วิธีเดิมพันที่ได้รางวัล การชนะรางวัลรวมใน หลังจากการจ่ายรางวัลในแต่ละรอบ สัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลทั้งหมดจะระเบิด แล้วทำให้สัญลักษณ์ด้นบนตกลงมาเป็นชั้นๆ สำหรับรอบใหม่

ชุดสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลเพิ่มเติมจะถูกรวมเข้าด้วยกันในทุก

รอบจนกว่าจะไม่มีชุดสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลให้คำนวณแต้มอีกจะแสดงเงินรางวัลแบบเงินสด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *