fbpx
หน้าหลัก » ห้องเดิมพันมวยออนไลน์ R1UFABET UFA055

ห้องเดิมพันมวยออนไลน์ R1UFABET UFA055

0
ห้องเดิมพันมวยออนไลน์-R1UFABET-UFA055

กฏเเละกติกามวย

นักมวยคนใดถูกกรรมการไล่ลง หรือชกไม่สมศักดิ์ศรี ทางเว็บไซต์จะตัดสินให้นักมวยคนนั้นเป็นฝ่ายชนะกติกาสำหรับการเดิมพันทายผลมวยมุมแดงหรือผลมวยมุมน้ำเงินชนะมากกว่ากันในวันนั้น หรือศึกนั้นๆ

กรณีมวยเสมอ, มวยไล่ลง หรือ มวยยกเลิกการตัดสิน ให้ถือว่าคู่นั้นๆ ไม่คิดผล กรณีมวยสลับมุม หรือ มวยถอนชก ให้ถือว่าคู่นั้นๆ ได้เสียตามปกติ

กติกาสำหรับกาาเล่นแบบ ครบยกไม่ครบยก กรณีที่มวยถูกไล่ลง ครบยกไม่ครบยก ให้ถือว่า มวยคู่นั้นครบยก มีผลได้เสียตามปกติ

การให้เเละนับคะเเนนมวยไทย

การจะเรียกคืนทั้งหมดเป็นยกมีคะแนนเต็ม 10 คะแนนในยกที่ 1 และ 2 ถ้าไม่มีการนับหรือผู้กระทำการให้อย่างจะแจ้ง ให้ถือว่าได้ 10 คะแนนเต็มลิฟต์ที่ 4 และลิฟต์ที่ 5 ฝ่ายใดทำได้จะแจ้งไว้กว่าจะได้รับการพิจารณาการโดนเตะไปแล้วถูกฝ่ายตรงข้ามจับขาทั้งสองข้างลงเพื่อให้ฝ่ายที่ไม่ล้มแล้วแต่ได้เปรียบ การที่ท้าทายความสามารถที่ท้าทายความสามารถที่ท้าทายความสามารถนี้ ท้าทายความสามารถที่ท้าทายความสามารถนี้ ท้าทายหนักๆ กับมวยไทย เน้นหนักกว่าจะค้นหาในยกนั้นนำมาเล่นสเต็ป

(พาร์เลย์) แล้วในสเต็ปบางทีคู่ที่ได้ผลเสมอ สเต็ปที่ยังไม่ตายจะขอใช้มวยไทยในการทำให้ผู้แข่งขันบอบช้ำกว่าจะได้ผู้ชนะในยกนั้นการเล่นโย่ตามไอที่เข้าระบบของเว็บไซต์ลิงค์ การแข่งขันแอปเปิลตามผลที่สนามมวยประกาศเท่านั้น การถูกกรรมการนับ 8 ในยกนั้นก็จะถือว่าผู้ถูกนับเสีย 2 คะแนนเป็นขยี้ตา อย่าลืมที่ทำตามกติกาทำฟาวล์โดยถูกกรรมการเตือนให้หัก 1 คะแนน UFA055

เงื่อนไขข้อตกลงในการเดิมพันมวย

ถ้ามีการนับ หรือ น๊อค ภายใน 10 วินาที หลังเดิมพันแทงเว็บขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกตั๋ว ทั้งต่อและรองที่เล่นเข้ามากรณีเล่นไลฟ์สดกลางมีการเปิดราคาผิดจากท้องตลาดเกิน 20% ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกตั๋ว การตัดสินของเว็บไซต์ถือเป็นที่สิ้นสุด หากชื่อนักมวยที่เปิดให้เล่น ไม่ตรงกับที่ขึ้นชกจริง เช่น มีการเปลี่ยนตัวนักมวย, ไม่ต่อยกันแล้ว เนื่องจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดนวางยาหรือป่วยกระทันหัน เป็นต้น ทางเว็บไซต์จะทำการยกเลิกมวยคู่นั้น และสเต็ปยังไม่ตาย ในกรณีที่นักมวยที่ขึ้นชก มีการเปลี่ยนชื่อใหม่ แต่เป็นคนเดิม ไม่ว่าทางเว็บไซต์จะเปิดให้เล่นเป็นชื่อเก่าหรือชื่อใหม่ ให้ถือว่ามีการได้เสีย กันตามปกติ หากชื่อนักมวยที่เปิดให้เล่น มีความผิดปกติในเรื่องของวรรณยุกต์ เช่น เสอืหมอบ, สะเกด็ดาว, พัยัค์คำราม เป็นต้น หรือสะกดชื่อผิดแต่ยังพ้องเสียงกัน เช่น จ้าวฤทธิ์จ้าวริด, เพชรธาราเพชรทารา, จ้าวแจ็คจ้าวแจ๊ค เป็นต้น ให้ถือว่ามีการได้เสีย กันตามปกติ กรณีมวยที่ขึ้นชกมีการสลับมุม” (มุมที่เปิดให้เล่นไม่ตรงกับที่ขึ้นชกจริง) ให้ยึดชื่อนักมวยเป็นหลักหากเล่นสเต็ป(Parlay) แล้วในสเต็ปนั้นมีคู่ที่มีผลเสมอ สเต็ปนั้นจะยังไม่ตาย หากราคาที่เปิดให้เล่นผิดจากราคาท้องตลาดเกิน 20% ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกตั๋วที่เล่นราคาผิดปกตินั้น การเล่นยึดตามตั๋วที่เข้าระบบของเว็บไซต์เป็นหลัก

การประกาศเเจ้งบิลหรือตั๋วมวย

 หากตั๋วไม่มีการคิดผลเกิน 30 นาที หลังมวยจบ ให้รีบแจ้งทีมงานทันที

ผลการแข่งขันยึดตามผลที่สนามมวยประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น การเปิดปิดราคา, มีราคาระหว่างพักยก

(Live)- UFA055 ไม่มีราคาระหว่างพักยก เป็นต้นทางเว็บไซต์สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าจ่ายสูงสุดต่อตั๋ว ไม่เกินตั๋วล่ะ 100,000 บาท เท่านั้น! กรุณาตรวจสอบตั๋วหลังการเล่นทุกครั้ง หากพบสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งเว็บไซต์ทันที หากตั๋วที่เล่นมีการคำนวนผิดพลาด ให้รีบแจ้งเว็บไซต์ภายใน 12 ชั่วโมง หลังเกิดเหตุเท่านั้น มิเช่นนั้นทางเว็บไซต์จะไม่ดำเนินการใดๆทั้งสิ้น หากต้องการร้องเรียนเรื่องใดๆก็ตาม ให้ร้องเรียนภายใน 12 ชั่วโมง หลังเกิดเหตุเท่านั้น มิเช่นนั้นทางเว็บไซต์จะไม่ดำเนินการใดๆทั้งสิ้นในกรณีที่ชื่อนักมวยที่เปิดให้เล่น มีชื่อค่ายไม่ตรงกับที่ขึ้นชกจริง ให้เอาชื่อนักมวยเป็นหลัก ถ้าหากชื่อนักมวยตรงกัน ถือว่ามีการ ได้เสียตามปกติการตัดสินของเว็บไซต์ถือเป็นที่สิ้นสุด

กฏการยกเลิกตั๋วหรือโมฆะ

ท่านสามารถเล่นสเต็ปได้ 30,000 บาท/1user ถ้ามีการเล่นเกิน จากuserอื่นๆ ที่คาดการ์ณว่ามาจากบุคคลคนเดียวกัน ทางเว็บขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกตั๋วนั้นๆ หากมวยคู่ใดมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนยกที่ชกกัน 

(เช่นจาก 5 ยก เหลือ 3 ยก) มวยคู่นั้นถือว่ามีการได้เสีย ตามปกติ

ศึกมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ และ ศึกแฟร์เท็กซ์ ไฟต์สรุปผลใน 3 ยกเท่านั้น เสมอ ต่อเวลาไม่นับผลหากมวยคู่ใดไม่ทำการแข่งขันภายใน 24 ชั่วโมงของวันที่ลงรายการ ทางเว็บไซต์จะทำการยกเลิกคู่นั้น หากทางเวปตรวจสอบพบว่ามีตั๋วหรือรายการเล่นที่ลูกค้าเดิมพันเข้ามาผิดปกติ ทางเวปขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกตั๋วหรือรายการเล่นนั้นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินยึดถือกรรมการบนเวทีชูมือเป็นหลักเมื่อกรรมการลงจากเวทีถือเป็นที่สิ้นสุดถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการตัดสินในภายหลัง ถือว่าไม่เป็นผลใดๆ ทั้งสิ้น สมัครสามาชิก

Simplified Scoring Criteria of Thai Boxing

There are two fighters who will fight ten rounds. Each fighter can be awarded up to 10 points per round for their performance.

In the first two rounds, if there is no outstanding strike, both sides are typically awarded 10 points.

In round 4 and 5, whichever side makes a more powerful and accurate move, that side is considered to be in an upper hand and more likely to win that round.

Should a fighter strike a kick and was grasped on the leg, then was thrown on the ground, the side that does not fall is in an upper hand.

If both fighters fall, the one underneath looks worse in judges’ eyes.

A fighter with more clean, powerful, accurate strikes with all weapons will be a winner in that round.

If playing the step (Parlay) then in that step there are always pairs that are effective. That step will not die.

Fighter causing more damage to an opponent is normally considered a winner in that round.

If the fighter receives a compulsory eight count from a referee, the fighter will lose at least two points in that round.

If the ticket is miscalculated, please report to the website within 12 hours. If not, the website will not take any responsibility

Check the ticket after gambling everytime

A fighter who violates the rules and is considered foul will be deducted by 1 point

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *